Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ansatte ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Henrik Dalstøs bilde

Henrik Dalstø

Seniorkonsulent, Eksamenskoordinator ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Studieveileder for retorikk

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 86 91

Henrik.Dalsto@uib.no

Rune J. Falchs bilde

Rune J. Falch

Universitetslektor, faglig koordinator for examen philosophicum

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 30 20
  • +47 922 25 616

Rune.Falch@uib.no

Hilde Johansens bilde

Hilde Johansen

Førstelektor, norsk som andrespråk (studiefaget)

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 21 43

Hilde.Johansen@uib.no

Kristian Larsens bilde

Kristian Larsen

Førstelektor, Marie Sklodowska-Curie fellow

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 89 87

Jens.Larsen@uib.no

Alois Pichlers bilde

Alois Pichler

Professor, Institutt for filosofi; Leder for Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen (WAB)

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 94 74

Alois.Pichler@uib.no