Hjem

Forskergruppe for folkerett

Hovedinnhold

Illustration photo

Forskergruppe for folkerett har et særlig fokus på spørsmål knyttet til menneskerettigheter, flyktningerett, havrett og væpnet konflikt. Gruppens aktiviteter tar særlig sikte på å støtte opp om PhD kandidaten, gjennom metodisk og substansiell tilbakemelding på deres arbeid. Gruppen avholder også andre seminar, og inviterer gjesteforskere for kortere og lengre opphold.

Gruppen ledes av postdoktor Jessica Schultz og professor Knut Einar Skodvin.