Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Merverdiavgift på BOA prosjekt

Vurdering av avgiftsplikt må derfor foretas for hver enkelt kontrakt.

Hovedinnhold

Når det skjer en omsetning av varer og tjenester, innebærer dette som hovedregel at det skal beregnes og betales merverdiavgift av vederlaget. Forskningstjenester er innenfor merverdiavgiftsloven og er i utgangspunktet avgiftspliktig. Det eksisterer imidlertid en rekke unntak og fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift.

I søknads-, og kontraktsfasen må forskningsrådgiver/jurist påse at avtale som signerers er tydelig mht. om kontrakten er avgiftspliktig eller avgiftsfri.

I driftsfasen må prosjektkøkonom påse at prosjektet opprettes, og bokføres korrekt ihht klassifisering og gjeldende regelverk.

Kort om MVA i prosjektmodulen (Merverdiavgift håndteres utenfor prosjektmodulen);

  • Registrering av avgiftsplikt på prosjektnivå. (På valgt mal ved prosjektopprettelse, eller senere i menyvalg: Prosjekt | Oppsett | Klassifiseringer
  • Merverdiavgift skal trekkes ut av avtalebeløp når dette registreres i PA.
  • Utgående faktura: Når prosjektet er satt opp med korrekt avgiftskode, vil mva legges automatisk til ved utsendelse av faktura i AR. (Kun nettobeløp skal registreres i PA)
  • Inngående faktura: Eventuell fradrag for inngående MVA gjøres ved registrering av faktura i BaswareIP, slik at kun nettobeløp vil bokføres på prosjektet.
  • Merk! Deler av et prosjekt kan være avgiftspliktige (f.eks. konferanser)
  • Merk! Mva kode registreres på prosjektnivå, og har man flere kunder på samme prosjekt som skal faktureres med ulik mva kode (f.eks utenlandsk- og norsk kunde), kan det være behov for å endre kode for korrekt fakturering. Ta da kontakt med BOA gruppen sentralt for bistand ved utgående fakturering.

NB! Egner regler om merverdiavgift i EU prosjekter (ulike regler i FP7 og H2020):