Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Økonomi og administrasjon i oppstartsfasen (H2020)

Oversikt over økonomiske og administrative rutiner ved oppstart av H2020 prosjekt.

Hovedinnhold

 • Bli kjent med kontrakt og konsortieavtale: Prosjekteier må sørge for at alle involverte parter i prosjektet har tilgang til kontrakten og konsortieavtalen (signert versjon er tilgjengelig i ephorte).
   
 • Prosjekteier dedikérer ressurser til prosjektdrift: Erfaring viser at det er viktig å ha én dedikert ressurs som er ansvarlig for administrasjonen og økonomien i et EU prosjekt. Vitenskapelig prosjektleder bør ha ett kontaktpunkt i administrasjonen som kjenner prosjektet godt. Om det er behov for flere er det viktig med en klar rollefordeling.
   
 • Delta på internt oppstartsmøte: FA og ØKA tilbyr interne oppstartsmøter for prosjektleder, prosjektøkonom og andre involverte. Formålet med møtet er å gå gjennom de økonomiske og administrative reglene i kontrakten, samt avklare prosjektspesifikke spørsmål og utfordringer.
   
 • Opprett kontakt med koordinator: Koordinator vil som oftest kontakte partnerne i prosjektet. Det vil også i de fleste prosjekt bli arrangert et kick-off møte for konsortiet. Om man ikke har mottatt noe informasjon fra koordinator ved prosjektstart, ta kontakt. Be også om en administrativ kontakt hos koordinator om dette ikke blir gitt. 
   
 • Kommunikasjon med EU: All kommunikasjon mellom konsortiet og EU går via Koordinator (koordinerende institusjon). Koordinator er ansvarlig for å videreformidle informasjon fra EU til konsortiet.
   
 • Opprett prosjektarkiv: Det anbefales å opprette et elektronisk prosjektarkiv og tilse at all nødvendig dokumentasjon, som ikke er lagret i sentrale system, blir arkivert (i henhold til regler for oppbevaring av dokumentasjon i Grant Agreement).

 

Denne siden oppdateres av Hege D. Høiland