Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

BOA lover og regler

Retningslinjer for forpliktende samarbeid og for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Hovedinnhold

BOA aktiviteter er som resten av våre økonomiske aktiviteter, underlagt Reglement- og Bestemmelser om økonomistyring i staten - se Universitets Regelsamling-4.1.1 Økonomiforvaltning generelt

I tillegg komme særskilte regler for BOA aktivitet (Kunnskapsdepartementets BOA reglement og UiB's interne reglement for BOA) som finnes på følgende lenker:


KD side: Økonomirapportering med BOA informasjon:

 

Universitetes reglesamling: - 4.1.5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet