Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

BOA lover og regler

Retningslinjer for forpliktende samarbeid og for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Main content

BOA aktiviteter er som resten av våre økonomiske aktiviteter, underlagt Reglement- og Bestemmelser om økonomistyring i staten - se Universitets Regelsamling-4.1.1 Økonomiforvaltning generelt

I tillegg komme særskilte regler for BOA aktivitet (Kunnskapsdepartementets BOA reglement og UiB's interne reglement for BOA) som finnes på følgende lenker:


KD side: Økonomirapportering med BOA informasjon:

 

Universitetes reglesamling: - 4.1.5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet