Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Økonomisk rapportering

Det er vanlig at både prosjektleder, prosjekteier og ekstern bidragsyter/oppdragsgiver ønsker rapporter i løpet av prosjektperioden for å holde seg orientert om prosjektets utvikling.

Hovedinnhold

Prosjektleder har tilgang til prosjektlederrapporten i rapporteringsverktøyet vårt Tableau, som gir en økonomisk oversikt over prosjektleders aktive prosjekter. Det skal likevel være en tett dialog mellom prosjektleder og prosjektøkonom ved oppfølgning av prosjekter. Prosjektøkonom er ansvarlig for gjennomgang av regnskap mot budsjett og rapportering av status og avvik til både prosjektleder og instituttleder. Dette innebærer kvalitetssikring av regnskap, avviksforklaring og vurdering av oppfølging.

Det skal utarbeides avviksrapportering til institutt og fakultet, som regel knyttet til tertialregnskapene, se Rapporteringskalender som finnes her.

Økonomisk rapport til finansieringskildene skal skje i henhold til kontrakt. Hvis dette krever signatur og revisjon fra økonomiavdelingen sentralt ved UiB må dette varsles i god tid. I de tilfeller der det brukes rapporteringsdatabaser er prosjektleder ansvarlig for at aktuelle personer får nødvendig tilgang.

 

Oppdateres av: Therese Hystad