Hjem
Ansattsider
Rapporter i Tableau

Rapporter

Informasjon om rapporter og rapportverktøy for økonomi- og styringsinformasjon.

Hovedinnhold

UiB bruker sammen med Universitetet i Oslo Tableau som rapportverktøy for økonomi- og styringsinformasjon. Tableau er et verktøy med gode muligheter for visualisering av data og presentasjon av ulike typer data i samme rapport.

Økonomiavdelingen lager kilder og rapporter. Det er mulig for noen av brukerne å gjøre en viss grad av redigering i rapportene i de tilfeller det er behov for det. 

Rapportene er tilgjengelig gjennom vår Tableau Server (https://prudens.uhad.no).

Klikk på linken og påloggingssiden åpnes i nettleseren din. Du trenger ikke å være pålogget UiB-nettverket for å få tilgang til rapportene, men du må gå via portal.uib.no for å se fakturabilder o.l.

Påloggingsbildet ser du til høyre på denne siden.

  • Logg på med ditt vanlige UiB-brukernavn etterfulgt av @uib og ditt vanlige UiB-passord.

 

Merk at dataene i rapportene normalt er oppdaterte med gårsdagens data kl. 07:30 på hverdager.

 

Mer informasjon om navigering på Tableau Server og funksjonalitet i rapportene finner du her.

I hver rapport finnes det også et informasjonspunkt som forteller om innholdet i rapporten. Det er også laget noen demontrasjonsvideoer for bruk av rapportene. Link til disse finner du i listen nedenfor.

Det er superbrukere ved fakultetene som kan bistå rapportbrukerne ved sitt fakultet. Innspill til rapportene tas som hovedregel via superbrukerne ved ditt fakultet.

 

Liste over rapporter i Tableau med henvisning til rapporter fra de gamle systemene og bruksområde (er under oppdatering):

RapportRapport fra gamle systemerProsjektBruksområdeBrukerdokumentasjon
 Leder ansvarsstedUiB LederStatus økonomi og årsverk for leder på institutt-/avdelingsnivå.Video
Leder fakultetLeder fakultetUiB LederStatus økonomi og årsverk for leder på fakultetsnivå. 
 Leder UiBUiB LederStatus økonomi og årsverk for UiB. 
 Prosjekt/analyse GBUiB LederRapport for oppfølging av deler av grunnbevilgningen. Status økonomi per prosjekt og analyse på grunnbevilgningen, med gjenstående (årsbudsjett – regnskap hittil i år). 
 Endringsrapport (betaversjon)UiB LederRapporten viser endringer i prosent for noen tall innenfor områdene BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet), årsverk og produksjon. 
Årsverk og funksjoner-UiB LederRapporten viser hvordan enhetene fordeler årsverkene på de ulike tekniske og administrative funksjonene. 
 PA Portefølje lederUiB LederRapporten viser enkel status BOA for leder på institutt- eller fakultetsnivå, og i denne rapporten er dataene fra prosjektmodulen (PA) slik at det er mulig å se på tall ned på prosjektnivå. 
Prosjekt- og delprosjektlederProsjektlederUiB ProsjektlederRapporten gir en prosjektleder dagens økonomiske status på egne aktive prosjekter (PA).Video
 Project leaderUiB ProsjektlederThe report will provide project leaders with an overview of the financial status of their own active projects. (Engelsk versjon av "Prosjektleder".) 
ProsjektinformasjonPA ProsjektinformasjonUiB ØkonomRapport for oppfølging av enkeltprosjekter i PA. Består av en startside med nøkkelinformasjon og flere arkfaner med oversikt over budsjett og regnskap, bestillinger, fakturaer, teammedlemmer, finansiering, aktiviteter, huskeliste og vedlegg. 
 PA budsjett - regnskapUiB ØkonomØkonomistatus for et (el. flere) prosjekt. Utgående rapport, erstattes av PA Prosjektinformasjon og PA Portefølje økonom. 
 PA budsjett - regnskap med 4 nivåUiB ØkonomRapporten brukes av prosjektøkonomer, og gir økonomisk status for et prosjekt med inntil 4 nivå med aktiviteter. 
 PA ProsjektavslutningUiB ØkonomRapport til bruk ved avslutning av PA-prosjekter. 
 PA SøknaderUiB  Forskningsadm.  Rapporten gir en oversikt over søknader som er registrert i PA. 
 PA BFS-rapporteringUiB ØkonomStandardrapport for rapportering til BFS 
 PA Portefølje økonomUiB ØkonomRapport for oppfølging av BOA-porteføljen på et institutt/fakultet. 
 SegmentrapporterUiB ØkonomRegistre med oversikt over aktivitet, analyse, art, firma, motpart, prosjekt og sted. 
KunderUtgående fakturaUiB ØkonomRapporter fra kundemodul (AR). Inneholder fire rapporter, inkl. kundeoversikt. 
Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskap per måned

UiB ØkonomDetaljerte rapporter for oppfølging av budsjett og regnskap (hovedbok). Figurer i eget dashboard.

Video, del 1 generelt

Video, del 2

  UiB ØkonomDetaljerte rapporter for oppfølging av budsjett, regnskap og avvik per måned. Egnet som hjelpemiddel ved budsjettering. 
 Regnskap tidserieUiB ØkonomRegnskap tidsserie siste 4 år (hovedbok). Detaljrapport med figur. 
BudsjettkontrollBudsjett B1-B3-B4-B5UiB ØkonomDetaljert rapport for sammenligning av budsjettene i hovedbok (B1, B3, B4 og B5). 
ÅrsverkÅrsverkUiB ØkonomDetaljert årsverkrapport med utvikling gjennom året, årsverk for valgt måned og sammenligning mot foregående år. Rapporten viser punktårsverk den 1. i måneden. 
 Årsverk tidsserieUiB ØkonomDetaljert rapport med mulighet for å ta ut tidsserie tilbake til 2007. Endringstall og løpende gjennomsnitt beregnes i tooltip. Datofilter (evt. brukt i kombinasjon med filter for år/måned) gir mulighet for å beregne snittverdier med start og slutt i ulike perioder. 
 Inngående fakturaUiB ØkonomRapport med informasjon fra Basware IP om inngående fakturaer og annet som er behandlet i Basware IP. Inneholder fire rapporter der fakturaene er sortert etter leverandør, konterte linjer eller alder (fakturaer som ikke er overført).   
Bilagsdetaljer hovedbok - fakultetBilagsdetaljer hovedbok - fakultetUiB Økonom

Brukes til å se på bilagsdetaljene for ett fakultet. Inneholder aggregerte tabeller, bilagsdetaljer, bilagsdetaljer for bruk i e-ompostering og bilagsdetaljer med drill til PA-kontering.

 
Prosjektinformasjon

Bilagsdetaljer - fakultet

Bilagsdetaljer hovedbok - prosjekt

UiB Økonom

Brukes til å se på bilagsdetaljene for ett prosjekt. Inneholder aggregerte tabeller og bilagsdetaljer, bilagsdetaljer for bruk til e-ompostering og bilagsdetaljer med drill til PA-kontering.

 
Prosjektinformasjon

Bilagsdetaljer - fakultet
Bilagsdetaljer hovedbok - analyseUiB Økonom

Brukes til å se på bilagsdetaljene for ett analysenr. Inneholder aggregerte tabeller og bilagsdetaljer, bilagsdetaljer for bruk til e-ompostering og bilagsdetaljer med drill til PA-kontering.

 
 Anlegg oversiktUiB ØkonomGir oversikt over utstyr i anleggsregisteret per kontering avskrivninger, per eiersted eller per PA-prosjekt. Også mulig å søke opp detaljert informasjon om ett aktivanummer.