Hjem
Forskning
Forskning og innovasjon

Kampanje for kraftig satsing på forskning og innovasjon

Universitetet i Bergen er blant initiativtakerne til den europeiske kampanjen Research Matters. Kampanjen tar til orde for økte investeringer i forskning og innovasjon i EU og alle europeiske land.

Panelsamtale i universitetsaulaen med fem deltakere
- Vi oppfordrer alle til å ta til orde for økt satsing på forskning, både til ERC og til EUs neste rammeprogram, sa rektor Margareth Hagen da hun fremhevet kampanjen Research Matters under en panelsamtale i Universitetsaulen i juni 2024. F.v. moderator Torsten Persson, ERC, Margareth Hagen, forskningsminister Oddmund Hoel, ERCs president Maria Leptin og Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit.
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen/UiB

Hovedinnhold

Research Matters-kampanjen er et samarbeid mellom universiteter, forskningsorganisasjoner, akademier, industripartnere og kommunikatører fra hele Europa.  Universitetet i Bergen er en av stifterne av kampanjen, som ble lansert i mai 2024.

Kampanjen er et initiativ for å mobilisere og forene det europeiske forsknings- og innovasjonssamfunnet med felles målsetninger og argumentasjon i prioriterings- og budsjettdebatter i EU og i alle europeiske land.

Store utfordringer

Bakgrunnen for kampanjen er blant annet de store utfordringene vi opplever og står overfor, som miljøproblemer, naturtap, samfunnsmessige og geopolitiske kriser, trusler mot demokrati og sikkerhet og pandemier. Kampanjen vektlegger at kunnskap er grunnlaget for Europas konkurranseevne, velferd og fred.

Kampanjen skal fremheve og vise den viktige rollen forskning spiller for å forme fremtiden vår og takle globale utfordringer, og tar til orde for økte investeringer i forskning og innovasjon.

To hovedmål: Økte investeringer

Sammen har partnerne satt disse målene:

  • Over 3 % av brutto nasjonalprodukt skal gå til forskning og utvikling i EU og alle europeiske land, et mål landene selv har satt seg for over 20 år siden.
     I 2022 utgjorde FoU-utgiftene i Norge bare litt over halvparten av dette med 1,56 prosent. Så lav har andelen ikke vært siden 2008 da den utgjorde 1,55 prosent (Kilde: Indikatorrapporten 18.6.2024)
     
  • Dobling av budsjettet for EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram (FP10) til ca 200 milliarder euro over 7 år.

Kampanjen vil nå beslutningstakere, interessenter på tvers av ulike sektorer, media og innbyggere på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå.

Åpent brev til EUs ledere og europeiske finansministere

I juni publiserte kampanjen et åpent brev til EUs ledere og til alle Europas finansministere med oppfordring om å trappe opp forskningsinnsatsen kraftig. Brevet skal samle støtte fra aktører over hele Europa.

Kommende aktiviteter i kampanjen er blant annet nasjonale og europeiske arrangementer, debatter, aktiviteter på nett og i sosiale medier, møter med myndigheter, parlamentsmedlemmer og mobilisering av nye støttespillere.

Organisasjonen EUPRIO, European Association of Communication Professionals in Higher Education, er vert for kampanjen.
Blant partnerne finnes bl.a. Coimbra Group, der UiB er medlem. Se alle partnerne her

Hvordan delta?

Kampanjens nettside finnes på research-matters.eu
Alle som deler målene oppfordres til å snakke om verdien av forskning og innovasjon og langsiktig tenking til beslutningstakere, kolleger og media og på arrangementer. Særlig forskningssektoren oppfordres til å være aktive.
Bruk gjerne emneknaggen #ResearchMatters i sosiale medier, og følg kampanjen på Linkedin eller X/Twitter.

Universiteter og nasjonale organisasjoner kan signere det åpne brevet ved å kontakte kampanjen.

Debatt om forskning og -finansiering

26. juni ble noen av disse temaene tatt opp under en panelsamtale mellom ERCs president Maria Leptin, forskningsminister Oddmund Hoel, Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit og UiB-rektor Margareth Hagen. Se arrangementet i opptak her.