Hjem
Forskning i Front
Bakgrunn og formål

Bakgrunn og formål

Bergens to fremste tverrfaglige arenaer, Universitetet i Bergen og Studentersamfunnet, allierer krefter for en storslått dag. Vi gir dere det beste universitetet har å by på!

Forskning i front logo

Hovedinnhold

Formålet

Gjennom forskning utfordrer og utforsker vi verden rundt oss og skaper forståelse for alt vi kjenner og ikke kjenner. I dagens samfunn får flere mennesker tilgang til ny viten, viten som kan gi innsikt til å redde liv og redefinere virkeligheten. Forskningsformidling utvikles, og dette arrangementet vil sørge for oppleves og utforskning fra noen av de fremste og nyeste vitenskapelige funnene, formidlet av fremragende forskere. Universitetet i Bergen ønsker med med dette arrangementet å samle studenter og fagmiljø fra hele Universitetet i Bergen med fokus på forskningsformidling og forskerrekruttering. 

Forskning i Front ønsker å vise frem forskning og formidling av etablerte forskere, yngre forskere og studenter. All arrangering og gjennomføring, fra lokaler til innledere, fra det tekniske til musikalske innslag og grafikk er gjort med utelukkende kompetanse og ressurser som finnes ved Universitetet i Bergen. 

 

Bakgrunn for arrangementet

Våren 2015 bestemte Studentersamfunnet og Universitetsbiblioteket seg for å utvikle et samarbeid om tverrfaglig formidlingsarrangement. Det ble bestemt å markere 350-årsjubileet til verdens eldste vitenskapelige tidsskrift, engelske Philosophical Transactions av Royal Society. Ut fra denne tanken ble det så bestemt at disse to arenaene skulle forenes for å fronte et felles arrangement for Universitetet i Bergen.

Som de to fremste tverrfaglige aktører ved Universitet i Bergen var det en naturlig tanke og ønske om å vise frem så stor bredde som mulig, samtidig som å fremme det store mangfoldet av kompetanse som foreligger ved Universitetet. Derfor ble det bestemt at hele gjennomføringen av arrangementet skulle trekke på egne ressurser. Dette skulle bli en storslagen universitetsfest som skulle være åpen for alle. Universitetets nyåpnede Aula stod som et naturlig førstevalg for dagen.