Hjem
Forskningskommunikasjon
Undervisningsopplegg

Vår porøse verden

Undervisningsopplegg ungdomstrinnet, VGS

laboratorieforsøk miniatyr av fluid flower karbonfangstrigg
Foto/ill.:
Bjørn Bøe : UM

Hovedinnhold

Hva har harde materialer som stein og tre til felles med hjernen? 
 

De er alle porøse!  

Porøse medier omgir oss på alle kanter, men er et begrep svært få er kjent med. Universitetsmuseet inviterer skoleelever til å utforske hvor og hvordan porøse materialer opptrer, og reflektere over hvorfor dette er relevant for oss alle. Elevene skal få arbeide praktisk og utforskende for å forstå hvordan forskere bruker og utvikler naturfaglig kunnskap gjennom naturfaglig språk og naturfaglige metoder, praksiser og tenkemåter. Målet er å bidra til nysgjerrighet, skaperglede og nytenkning.   

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no