Home
Research and Science Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Undervisningsopplegg

Co2 lagring – en løsning på klimakrisen?

Undervisningsopplegg ungdomstrinnet, VGS

laboratorieforsøk miniatyr av fluid flower karbonfangstrigg
Photo:
Bjørn Bøe : UM

Main content

Hvordan kan vi nyttiggjøre oss av berggrunnen for å løse noen av de virkelig store utfordringene vi står overfor – som verdens klimakrise?
 

Universitetsmuseet inviterer skoleelever til å reflektere rundt konsekvensene av Co2 utslipp og den globale oppvarmingen. I museets laboratorium får elevene mulighet til å utforske hvordan det er mulig å lagre Co2 på en sikker måte under havbunnen, og vi utfordrer elevene til å komme med egne innspill til hvordan vi kan løse klimautfordringene vi står i.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no