Hjem
Forskningskommunikasjon

Hovedinnhold

Våre pedagogiske opplegg tilrettelagt for barnehagenes 4-6-åringer, tar alle utgangspunkt i fortellingen. Oppleggene bruker forskjellige metoder og virkemidler, blant annet hentet fra dramapedagogikken, for å stimulere barns ulike måter å lære på. Barna skal ikke være passive under et besøk til Universitetsmuseet i Bergen, men være aktive i sin egen læring.

 

<Alle skoletilbud