Home
Research and Science Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Våre pedagogiske opplegg tilrettelagt for barnehagenes 4-6-åringer, tar alle utgangspunkt i fortellingen. Oppleggene bruker forskjellige metoder og virkemidler, blant annet hentet fra dramapedagogikken, for å stimulere barns ulike måter å lære på. Barna skal ikke være passive under et besøk til Universitetsmuseet i Bergen, men være aktive i sin egen læring.

 

<Alle skoletilbud