Hjem
Forskningskommunikasjon

Småskolen og mellomtrinnet

Hovedinnhold

Våre pedagogiske opplegg er tilrettelagt for småskolen og mellomtrinnet, og tar alle utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Oppleggene bruker forskjellige arbeidsmetoder og virkemidler for å stimulere barns ulike måter å lære på. Elever skal ikke være passive under et besøk til Universitetsmuseet i Bergen, men få anledning til å aktivt ta del i sin egen læring.

Elevgrupper med spesielle behov

Vi har god erfaring med å ta imot elevgrupper med spesielle behov. Vi kan tilpasse enkelte av våre undervisningsopplegg ut ifra informasjonen vi får om gruppen fra deg som lærer. 

< Alle skoletilbud