Home
Research and Science Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Våre pedagogiske opplegg er tilrettelagt for småskolen og mellomtrinnet, og tar alle utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Oppleggene bruker forskjellige arbeidsmetoder og virkemidler for å stimulere barns ulike måter å lære på. Elever skal ikke være passive under et besøk til Universitetsmuseet i Bergen, men få anledning til å aktivt ta del i sin egen læring.

Elevgrupper med spesielle behov

Vi har god erfaring med å ta imot elevgrupper med spesielle behov. Vi kan tilpasse enkelte av våre undervisningsopplegg ut ifra informasjonen vi får om gruppen fra deg som lærer. 

< Alle skoletilbud