Home
Research and Science Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Undervisningsopplegg

Steinalderlaboratoriet

Undervisningsopplegg barnetrinnet

barn graver i gravekasse
Photo:
Bjørn Bøe : UM

Main content

Tre inn i rolle som arkeologar, og utforsk steinalderens levevis! 
 

“Steinalderlaboratoriet” er eit tverrfagleg undervisningstilbod frå  Universitetsmuseet i Bergen, med utgangspunkt i museet sine samlingar frå steinalderen. Elevane trer inn i rolle som arkeologar, og utforskar steinalderens levevis, arbeidsteknikkar og samfunnsforhold gjennom arkeologiske metodar. Elevane testar ut jaktteknikkar frå steinalderen som pil og bue og kastespyd, grev etter flint, og får ei innføring i å tolke gjenstandsmateriale og bergkunst. Elevane vil også få høve til å reflektere over tema som berekraft, miljøbevisstheit og si eiga rolle i større samanhengar.  

Måla for  undervisningsopplegget er forankra i læreplanen sine overordna mål og kompetansemål. 

 

NB! Deler av undervisningsopplegget foregår utandørs, husk å ta på klær etter været.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no