Hjem
Forskningssenter for søvn, arbeid og helse
Nyhet

Finansiering fra NFR til forsking på helsearbeideres velvære og trygghet

Prosjektet "Healthcare Workers Well-Being and Safety (WeBeSafe): Ensuring a Sustainable Workforce in the Healthcare sector for the 21st Century» får 8 millioner i støtte fra Forskningsrådet. Øystein Vedaa ved Forskningssenter for søvn, arbeid og helse og Folkehelseinstituttet leder prosjektet.

Hovedinnhold

Med forskningsprosjektet WeBeSafe ønsker Øystein Vedaa å etablere en bedre forståelse for påkjenningen ved skiftarbeid, samt å identifisere effektive intervensjoner for å redusere turnover og forbedre helsearbeideres velvære og trygghet. Prosjektsøknaden viser til et behov for mer kunnskap om årsaker og mekanismer for ulykker og sykefravær blant helsepersonell, og forståelse for hvordan skiftarbeid påvirker helsearbeidernes søvn og helse. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, UiB, Haraldsplass Diakonale sykehus og Haukeland universitetssykehus med sterke støttespillere både nasjonalt og internasjonalt. Ved UiB vil prosjektet være forankret ved Forskningssenter for søvn, arbeid og helse (FOSAH) med senterleder Anette Harris i spissen. 

Øystein Vedaa’s forskningsprosjekt har fått tilslag i utlysingen «Forskerprosjekt for unge talenter» i kategorien “Banebrytende forskning”. WeBeSafe var ett av 33 prosjekt som fikk støtte av 474 innsendte forskerprosjekt i denne utlysningen. «Forskerprosjekt for unge talenter» har som formål å gi unge forskertalenter som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Øystein Vedaa, som er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet og ansatt i en forsker II-stilling ved Forskningssenter for søvn, arbeid og helse, har mottatt en rekke priser og stipend og har publisert flere enn 80 vitenskapelige artikler, bokkapitler og rapporter under 5 år etter avlagt doktorgrad.