Hjem
Institutt for fremmedspråk

Hovedinnhold

UiB er en statlig virksomhet, som er omfattet av kravene i  digitaliseringsrundskrivet.Se Digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no) punkt 1.10 for kravene som gjelder elektronisk faktura.Faktura skal fortrinnsvis inneholde et ordrenummer. Dette genereres ved opprettelse av bestilling - kontakt bestiller ved instituttet.

 

(1) Faktura frå norske leverandørar

Fra 01.01.2021 får Universitetet i Bergen (UiB) ny fakturaadresse. Den nye adressen er:

Universitetet i Bergen
DFØ Fakturamottak
PB 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Sjekk alltid oppdatert informasjon på: https://www.uib.no/oka/77554/sende-faktura-til-universitetet-i-bergen

 

(2) Faktura frå utanlandske leverandørar

Utenlandske leverandører skal primært sende elektronisk fakturaer og kreditnotaer, fortrinnsvis i formatet EHF.

Utenlandske leverandører som ikke er i stand til dette, kan sendes faktura i PDF-format til e-postadresse: ap-invoice@uib.no 

 

(3) Når du sjølv har lagt ut (utgiftsrefusjon)

Dersom du sjølv har måtta leggja ut pengar på vegner av instituttet, søker du refusjon gjennom Selvbetjeningsportalen https://www.uib.no/selvbetjeningsportalen