Hjem
Økonomiavdelingen

Sende faktura til Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Sende faktura til Universitetet i Bergen

UiB er en statlig virksomhet, som er omfattet av kravene i  digitaliseringsrundskrivet.
Se Digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no) punkt 1.10 for kravene som gjelder elektronisk faktura.

Ny fakturaadresse

Fra 01.01.2021 får Universitetet i Bergen (UiB) ny fakturaadresse. Den nye adressen er:

Universitetet i Bergen
DFØ Fakturamottak
PB 4710 Torgarden
7468 Trondheim

NB! Elektronisk fakturaadresse er uendret: NO 874789542

Elektronisk faktura og kreditnota

Alle norske leverandører skal sende elektronisk faktura og kreditnota i EHF-format. Faktura som sendes i andre formater vil ikke bli betalt.

For leverandører som ikke har et fakturasystem som støtter EHF-standarden, finnes det ulike webfakturaportaler som leverer løsninger der man kan sende en slik faktura fra.

Basware sin fakturaportal vil ikke lenger være tilgjengelig for våre leverandører.

For mer informasjon om elektronisk faktura, se her

Merking av faktura og kreditnota

Faktura og kreditnota skal inneholde innkjøpsordrenummer. Faktura og kreditnota uten innkjøpsordrenummer kan bli avvist.

Betalingspåminnelser

Betalingspåminnelser, rentenota mm. sendes på epost til ap-invoice@uib.no .

Kontaktpunkt for UiBs leverandører
ap-invoice@uib.no