Hjem
Økonomiavdelingen

Sende faktura til Universitetet i Bergen

Alle norske leverandører skal sende elektronisk faktura på EHF format.

Hovedinnhold

Elektronisk faktura og kreditnota

UiB er en statlig virksomhet, som er omfattet av Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Alle norske leverandører skal sende elektronisk faktura og kreditnota i EHF format til elektronisk fakturaadresse: NO 874789542. Faktura som sendes i andre formater vil ikke bli betalt. 

Faktura og kreditnota skal inneholde innkjøpsordrenummer. Faktura og kreditnota uten innkjøpsordrenummer kan bli avvist.

For leverandører som ikke har et fakturasystem som støtter EHF standarden, finnes det ulike webfakturaportaler som leverer løsninger der man kan sende en slik faktura fra. 

For mer informasjon om elektronisk faktura, se veiledning på anskaffelser.no.

Utenlandske leverandører

Også for utenlandske leverandører ønsker UiB å motta elektronisk faktura og kreditnota på EHF format. Vår peppol-ID er 0192: 874789542

Alternativt må leverandør sende faktura på PDF format til epost adressen ap-invoice@uib.no - kun ett vedlegg per epost. Faktura og kreditnota skal inneholde innkjøpsordrenummer. Faktura og kreditnota uten innkjøpsordrenummer kan bli avvist.

Betalingspåminnelser

Betalingspåminnelser, rentenota mm. sendes på epost til ap-invoice@uib.no.

Kontaktpunkt for UiBs leverandører:

Ved spørsmål, send epost til ap-invoice@uib.no.

Fakturaadresse

Universitetet i Bergen
DFØ Fakturamottak
PB 4710 Torgarden
7468 Trondheim