Hjem
Institutt for fremmedspråk
Nyhet

Språkbrettspillet "New Amigos" med arabisk - norsk variant

Arabisk er det hittil siste språket som er innlemmet i brettspillet "New Amigos."

Eva Fladhus (t.v.) og Pernille Myrvold ( i midten) har vært sentrale i utviklingen av arabisk - norsk variant.
Eva Fladhus (t.v.) og Pernille Myrvold ( i midten) har vært sentrale i utviklingen av arabisk - norsk variant.

Hovedinnhold

SPRÅKBRETTSPILLET «NEW AMIGOS» OG ARABISKFAGET.

Språkbrettspillet «New Amigos» er basert på at spillerne har utgangspunkt i to språk (blant 28 mulige språklige kombinasjoner). Spillet er i  november 2016 tildelt Den Europeiske Språkprisen «European Language Label» , som består av et diplom og kr. 50 000. SIU er ansvarlig for tildelinger i Norge og prisen ble overrakt av statssekretæren i kunnskapsdepartementet, Magnus Thue, som roste utvikler Lakki  Patey i firmaet «Amigos» for tiltaket.

Arabisk - norsk er foreløpig siste ledd i rekken. Patey kontaktet Pernille Myrvold ved Institutt for fremmedspråk, UiB, som prosjektmedarbeider for utviklingen av den norsk-arabiske varianten av spillet. Dette har bl.a. gått ut på at man valgte ut en god del ord og uttrykk fra begge språk og hvor uttalen er basert på skrifttegn fra det andre språket, slik at f.eks. uttalen av arabiske ord og uttrykk er forklart med norske (latinske) bokstaver og norske ord ved hjelp av arabiske tegn. Spillet er ment som et tiltak både for språkopplæring, vennskap og bedre integrering.

ARABISK DIALEKT SOM DEN SNAKKES I DAMASKUS, SYRIA

Arabisk språk har mange ulike dialekter og man bestemte seg for å bruke syrisk uttale som utgangspunkt, nærmere bestemt i form av talemålet i Damaskus. Myrvold forklarer at syrisk variant er viktig i integreringsøyemed, siden det finnes mange syriske flyktninger i Norge. Spillet er kun basert på muntlig språk og skriftlig beherskelse er ikke målsetting for dette tiltaket. Arabisk – norsk startet opp i april/mai i år. Det var i begynnelsen viktig å finne folk som kunne bidra i forhold til begge språkene, bl.a. med å velge ut skrivemåte for uttale av ordene og Pernille Myrvold har bl.a. hatt samarbeid med Jan Juchelko, arabist og høyskolelektor  i Forsvaret. Etter hvert ble flere kompetente miljøer både i Bergen og Oslo trukket inn. Det tok naturligvis en god del tid og arbeid med å komme fram til hvordan man skulle skrive uttalen for de forskjellige ord og uttrykk på de to språkene og man tok da utgangspunkt i tastaturene på datamaskinene på de to språkene. Målgruppen for denne varianten av brettspillet er vidt og gjelder for så vidt alle med interesse for hhv. arabisk og norsk språk. Studenter er – ikke uventet -  blant de vanligste brukere av spillet.

UTGANGSPUNKT I EKSISTERENDE SAMTALEGRUPPE

Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle spillet videre, i et samarbeid mellom akademikere, nyankomne syriske flyktninger og norske arabiskstudenter. HF-student Eva Fladhus,  som har vært studentrepresentant for arabiskfaget i 2016, hadde allerede startet en samtalegruppe i norsk og arabisk. I denne gruppen fant Myrvold flere arabisktalende samarbeidspartnere til arbeidsgruppen for arabiskvarianten av spillet. Noe av grunnlagsarbeidet ble derfor utført av medlemmer i Fladhus sin gruppe.

Selve spillingen foregår på biblioteker (bl.a. Deichmanske i Oslo) og i språkkafeer, foruten i lokaler tilhørende Norsk Folkehjelp.