Hjem
Institutt for fremmedspråk

Leiinga ved Institutt for framandspråk

Hovedinnhold

Instituttleiar
Martin Paulsen
M.Paulsen@uib.no 
55 58 23 86

Forskingskoordinator
Laura Saetveit Miles
Laura.Miles@uib.no
55 58 22 88

Undervisningskoordinator
Birger Solheim
Birger.Solheim@uib.no  
55 58 31 51

Administrasjonssjef
Arve Kjell Uthaug
Arve.uthaug@uib.no 
55 58 22 81

Studieleiar
Deirdre Catherine Page Smith
Deirdre.Smith@uib.no
55 58 39 69