Hjem
Institutt for fremmedspråk

Leiinga ved Institutt for framandspråk

Ledergruppe IF januar 2021
Administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug (t.v.), instituttleiar Åse Johnsen, undervisningsleiar Benedicte Irgens, forskingsleiar Kevin McCafferty og studieleiar Silje Grønner Stang.
Foto/ill.:
Silje Grønner Stang, UiB

 

Instituttleiar

Åse Johnsen

Ase.johnsen@uib.no

55 58 22 90

 

Forskingsleiar

Kevin McCafferty

kevin.mccafferty@uib.no

55 58 31 50

 

Undervisningsleiar

Benedicte Mosby Irgens

Benedicte Mosby Irgens

55 58 88 43

 

 

Administrasjonssjef

Arve Kjell Uthaug

Arve.uthaug@uib.no

55 58 22 81

 

Studieleiar

Silje Grønner Stang

Silje.stang@uib.no

55 58 93 75