Hjem
Institutt for fremmedspråk

Leiinga ved Institutt for framandspråk

leiargruppa ved IF i York
Arve Kjell Uthaug, Åsta Haukås, Silje Grønner Stang, Synnøve Ones Rosales og Åse Johnsen.
Foto/ill.:
Foto: Åse Johnsen, UiB

 

Instituttleiar

Åse Johnsen

Ase.johnsen@uib.no

55 58 22 90

 

Forskingskoordinator

Åsta Haukås

Asta.haukas@uib.no

55 58 24 88

 

Undervisningskoordinator

Synnøve Ones Rosales

Synnove.rosales@uib.no

55 58 21 27

 

 

Administrasjonssjef

Arve Kjell Uthaug

Arve.uthaug@uib.no

55 58 22 81

 

Studieleiar

Silje Grønner Stang

Silje.stang@uib.no

55 58 93 75