Hjem
Institutt for fremmedspråk

Publikasjonar ved instituttet

Hovedinnhold

BORA (Bergen Open Research Archive)  inneheld masteroppgåver, doktoravhandlingar og andre vitskaplege publikasjonar i fulltekst.

Under finn du link til instituttet vårt

https://bora.uib.no/handle/1956/2659  

Her kan det sorterast på masteroppgåver, doktoravhandlingar, år, språk, osb

 

Serien "Slavica Bergensia" 
Slavica Bergensia er en fagfellevurdert serie med åpen tilgang, utgitt av Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Serien ble etablert 1999 og publiserer monografier og artikkelsamlinger på engelsk, russisk og tysk. Serien har et internasjonalt redaksjonsråd. Hovedredaktør: Ingunn Lunde
Catalog | Slavica Bergensia (uib.no)