Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Publikasjonar ved instituttet

Main content

BORA (Bergen Open Research Archive)  inneheld masteroppgåver, doktoravhandlingar og andre vitskaplege publikasjonar i fulltekst.

Under finn du link til instituttet vårt

https://bora.uib.no/handle/1956/2659  

Her kan det sorterast på masteroppgåver, doktoravhandlingar, år, språk, osb

 

Serien "Slavica Bergensia" 
Slavica Bergensia er en fagfellevurdert serie med åpen tilgang, utgitt av Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Serien ble etablert 1999 og publiserer monografier og artikkelsamlinger på engelsk, russisk og tysk. Serien har et internasjonalt redaksjonsråd. Hovedredaktør: Ingunn Lunde
Catalog | Slavica Bergensia (uib.no)