Hjem
Institutt for fremmedspråk
Tolkeutdanning - deltid

Tolking i offentlig sektor

Hovedinnhold

Institutt for fremmedspråk samarbeider med Høgskolen på Vestlandet om studiet Tolking i offentlig sektor.
Kontaktperson ved IF er Åse Johnsen

Mer informasjon på HVL sine nettsider: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/tos/

Hvordan blir du tolk? Finn informasjon her: https://www.imdi.no/tolk/bli-tolk/