Hjem
Institutt for fremmedspråk

Kontaktinformasjon

Institutt for framandspråk

Hovedinnhold

 

Besøksadresse:
HF-bygget (2. og 3. etasje)
Sydnesplassen 7

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Institutt for framandspråk
Postboks 7805
5020 Bergen

Telefon:
55 58 23 40

E-post:
Post@if.uib.no

Ekspedisjonen er open :
Måndag-fredag 12.15-14.30