Hjem
Institutt for fremmedspråk
utveksling

Annenhver språkstudent med studieopphold i utlandet

For språkstudenter anbefales det å reise på utveksling i forbindelse med studiene. Stadig flere benytter seg av denne muligheten.

Det finnes mange muligheter for utvekslingsstudier for studenter ved Institutt for fremmedspråk.
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

I løpet av de siste årene har det vært en økning i språkstudenter som velger å reise på utveksling. I studieåret 2011-12 hadde hele 50% av studentene med oppnådd grad vært på utveksling i løpet av studiene.

Studieleder er fornøyd med tallene og påpeker at utveksling er svært viktig for fremmedspråkstudentene:

– For studenter i språkfag er det essensielt å reise på utveksling! Å faktisk oppleve språket, kulturen og samfunnet er noe helt annet enn å sitte her hjemme og lære om det. Vi ønsker at så mange som mulig skal reise på utveksling og gjør vårt beste for å legge til rette for dette.

Gode avtaler

Universitetet i Bergen har gode internasjonale avtaler på utveksling for norske studenter i utlandet, og jobber stadig for å få flere og bedre avtaler. Noen avtaler gjelder for hele UiB, mens andre bare er gjeldende for de enkelte fagene.

Erasmusprogrammet er relevant for studenter som ønsker å reise på utveksling i EU- og EØS-land, mens Nordplus vil være relevant for studenter som ønsker å reise påutveksling i Norden.

Det finnes mange fordeler ved å være Erasmus- eller Nordplusstudent. Blant annet mottar man et månedlig stipend som kommer i tillegg til stipend og lån fra lånekassen. Studentene betaler ikke avgift til studiestedet. I tillegg hjelper vertsuniversitetet som oftest med å finne bosted.

For de som ønsker å reise på utveksling utenfor Europa, blir dette gjennom bilaterale avtaler mellom UiB og universiteter i utlandet.

Også korte utenlandsopphold

I flere språkfag finnes det også kortere utenlandsopphold som en valgfri del av studieprogrammet. Blant annet finnes det sommerkurs i St. Petersburg for russiskstudentene, eller et lite opphold i York for de som studerer engelsk. Slike korte utenlandsopphold finner vi også på studieprogram i tysk og fransk.

Disse oppholdene varer fra 2-6 uker, avhengig av studieprogram, og kan tilby en liten forsmak på utvekslingsstudier for studentene.

«Free movers»

Selv om UiB har gode utvekslingsavtaler, er det gjerne studenter som har spesielle ønsker når det kommer til utveksling. Noen ønsker kanskje å reise til andre land enn de som tilbys via utvekslingsavtalene. Dette forsøker universitetet å legge til rette for. Studielederen forklarer nærmere:

– Vi har noe vi kaller «Free movers». Dette er studenter som gjerne har spesielle ønsker når det kommer til hvor de vil reise på utveksling. De velger selv landet og universitetet de vil reise til, i tillegg til å ordne bosted og reise på egen hånd.

«Free movers» må levere en plan for studier og opphold som må godkjennes i forkant. På denne måten står man svært fritt når det gjelder valg av reisemål og universitet. Men det er også viktig å påpeke at studenten tar på seg mer ansvar ved å arrangere utveksling på denne måten.

- Tenk utradisjonelt

Mange fremmedspråkstudenter reiser på utveksling for ytterligere å studere språket de har valgt. For en engelskstudent vil det kanskje føles naturlig å reise til Storbritannia eller USA, mens en franskstudent gjerne vil reise til Frankrike.

Studielederen påpeker at studentene gjerne kan tenke litt utradisjonelt når det kommer til studiested i utlandet:

– Franskstudenter kan for eksempel reise til Canada, eller kanskje til Afrika hvis de er ekstra eventyrlystne. En engelskstudent kan jo blant annet vurdere New Zealand eller Sør-Afrika.

Det er ikke bare i forhold til studiested man kan være utradisjonell. En engelskstudent kan for eksempel reise til Tyskland for å studere amerikansk litteratur. Det er også mulig å reise til et land hvor de prater språket man studerer, men å ta helt andre fag enn språk- og kulturfag. Hva med å reise til USA for å studere økonomi, og få dette integrert i graden din? Det finnes mange muligheter studentene ofte ikke er klar over.

Positive tilbakemeldinger

Hvert år reiser flere språkstudenter på utveksling, og mange sitter igjen med opplevelser og erfaringer de ikke ville vært foruten.

Japanskstudent Christine Skogstad er i skrivende stund på utveksling i Japan. Hun studerer ved Waseda University i Tokyo, et av de mange universitetene UiB har utvekslingsavtaler med. For Christine er utvekslingsoppholdet i Tokyo noe hun ikke angrer på:

– Å reise på utveksling gir så utrolig mye, både faglig og personlig. Man får muligheten til å studere både språket, kulturen og emner de ikke har ved UiB. I tillegg får man muligheten til å utvikle seg selv på et personlig plan, samtidig som man utfordrer seg selv. Å reise på utveksling er virkelig å sette seg selv utenfor sin «comfort zone». For meg har utvekslingen til Japan vært utrolig givende, og jeg anbefaler utvekslingsstudier på det sterkeste til alle som har muligheten!

Les mer om Christines utvekslingsstudier i Japan