Hjem
Institutt for fremmedspråk

Arbeid ved UiB utanfor institusjonen

Hovedinnhold

Når tilsette ved IF tek på seg undervisning eller rettleiing ved andre avdelingar ved UiB, blir dette ikkje honorert av IF. Arbeidet kan derimot gå inn i arbeidstidsrekneskapen ved IF, men dette skal i så fall avklarast med instituttleiar eller administrasjonssjef før den tilsette tek på seg arbeidet.