Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Arbeid ved UiB utanfor institusjonen

Main content

Når tilsette ved IF tek på seg undervisning eller rettleiing ved andre avdelingar ved UiB, blir dette ikkje honorert av IF. Arbeidet kan derimot gå inn i arbeidstidsrekneskapen ved IF, men dette skal i så fall avklarast med instituttleiar eller administrasjonssjef før den tilsette tek på seg arbeidet.