Hjem
Institutt for fremmedspråk

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for fremmedspråk

Robert Graff Bakkevolds bilde

Robert Graff Bakkevold

Seniorkonsulent, studierettleiar for arabisk, italiensk og spansk språk og latinamerikastudium

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 23 33

Robert.Bakkevold@uib.no

Christine  Bresils bilde

Christine Bresil

Seniorkonsulent, Administrasjonskonsulent

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 22 72

Christine.Bresil@uib.no

Turid Gald Daaes bilde

Turid Gald Daae

Førstekonsulent, Eksamenskonsulent for spansk, italiensk, kinesisk og japansk.

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 23 60

Turid.Daae@uib.no

Gita Pattanaik Rongeværs bilde

Gita Pattanaik Rongevær

Seniorkonsulent, studie- og eksamenskonsulent for fransk og russisk

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 94 21

Gita.Rongevar@uib.no

Marit Skaatans bilde

Marit Skaatan

Seniorkonsulent, ph.d.-koordinator, studierettleiar for kinesisk og japansk

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 24 19

Marit.Skaatan@uib.no