Hjem

Bergen sommer-forskerskole

Hovedinnhold

Bergen city

Globale utfordringer

Det kreves forskningsbasert debatt, dialog og felles læring på tvers av akademiske disipliner for å møte våre felles globale utfordringer rundt klima- og miljø, helse, fattigdom, mat, vann og demokrati. Bergen sommer-forskerskole er et tverrfaglig tilbud til PhD-kandidater fra hele verden opptatt av globale utfordringer.

november 2022 organiserer vi, sammen med Makerere University i Uganda, en "vinter-forskerskole" med to paralelle kurs om matsikkerhet og vannsikkerhet. For mer informasjon, se våre engelske sider

Keynotes gjøres tigjengelig på YouTube

More on our English website

PhD-forskerskole
Mount Elgon cave

Felles PhD forskerskole om globale utfordringer ved Makerere University

Makerere–Bergen Research School arrangeres i Kampala 28. november - 9. desember 2022 med et digitalt knutepunkt for deltakelse i Bergen. Søk innen 30. september.

BERGEN sommer-forskerskole
Bergen houses

Hvordan kan vi forstå og møte ulikhet?

Bli med på digital sommer-forskerskole for PhD-kandidater med seks parallelle kurs som tar for seg store globale utfordringer. Søknadsfrist 15. februar 2022.

BSRS logo


Globale utfordringer påvirker oss alle.  Med utgangspunkt i noen av Bergens beste forskningsgrupper, inviterer vi etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å takle noen av verdens mest presserende utfordringer. 

Bergen sommer-forskerskole er et samarbeidsprosjket under ledelse av Universitetet i Bergen, med Chr. Michelsen institutt, Høgskulen på Vestlandet, NHH Norges handelshøyskole og NORCE Norwegian Research Centre AS.