Hjem

Bergen sommer-forskerskole

Bergen city

Globale utfordringer

Det kreves forskningsbasert debatt, dialog og felles læring på tvers av akademiske disipliner for å møte våre felles globale utfordringer rundt klima- og miljø, helse, fattigdom, mat, vann og demokrati. Bergen sommer-forskerskole er et tverrfaglig tilbud til PhD-kandidater fra hele verden opptatt av globale utfordringer.

Keynotes gjøres tigjengelig på YouTube

For mer informasjon, se våre engelske sider

More on our English website

Bergen sommer-forskerskole 2021
Bergen seen from Floien

Vitenskap og samfunn mot en bærekraftig utvikling

Vi tar nå imot søknader om seks parallelle kurs med tverrgående keynotes og virtuelle sosiale arrangementer. BSRS 2021 vil være en hel-digital PhD-forskerskole.

BSRS logo


Globale utfordringer påvirker oss alle.  Med utgangspunkt i noen av Bergens beste forskningsgrupper, inviterer vi etthundre PhD-kandidater fra hele verden til Bergen for å takle noen av verdens mest presserende utfordringer. 

Bergen sommer-forskerskole er et samarbeidsprosjket under ledelse av Universitetet i Bergen, med Chr. Michelsen institutt, Høgskulen på Vestlandet, NHH Norges handelshøyskole og NORCE Norwegian Research Centre AS.