Hjem
Bergen sommer-forskerskole
BERGEN sommer-forskerskole 2020

Digital sommerskole for forskere

Sammen med noen av Bergens beste forskningsmiljøer vil deltakerne på Bergen Summer Research School utforske hvordan deres forskning kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Se en rekke åpne forelesninger her. 

BSRS live
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Hovedinnhold

BSRS foregår vanligvis i Bergen, men på grunn av Covid-19-pandemien vil BSRS 2020 bli gjennomført digitalt. De siste ukene har forskerne bak de fem parallelle kursene omorganisert og tilpasset sine kurs til virtuelle seminarrom. BSRS finner sted fra 8.-18. juni.

– Årets deltakere er en eksepsjonell gruppe ph.d.-kandidater fra seks kontinenter, så teamet bak BSRS nølte ikke med å tilpasse seg det faktum at vi er forhindret fra å møtes fysisk i Bergen, sier professor Håvard Haarstad, vitenskapelig leder for årets sommer-forskerskole.

Rekordmange deltakere
– Det positive er at dette har gjort det mulig å åpne for rekordmange deltakere. Vi tar vanligvis inn hundre ph.d.-kandidater, men i år vil vi være mer enn 130 deltakere, sier Haarstad, som er leder av Center for Climate and Energy Transformation (CET), der handlingsrettet kunnskap er et sentralt mål.

Deltakerne vil følge kurs som utforsker temaer som klima, bærekraftige byer, medier og demokrati, matsystemer og migranthelse. Aktivitetene vil ligge i skjæringspunktet mellom vitenskap, samfunn og globale samfunnsutfordringer, og utforske hvordan man kan skape handlingsrettet kunnskap.

– Sosialt samspill er selvfølgelig kjernen i enhver sommerskole. I år skal vi sitte hjemme, spredt over mange tidssoner, men jeg håper vi også i år har klart å sette sammen en plattform som kombinerer faglig arbeid med mer uformell samhandling, sier Haarstad.

Åpne foredrag
Flere av foredragene (listet opp nedenfor), vil bli strømmet på YouTube. Alle er velkomne til å følge disse. Still også gjerne spørsmål gjennom chattefunksjonen på YouTube eller bli med på Zoom.