Hjem
Bergen sommer-forskerskole
Bergen Summer Research School 2015

Sommer-forskerskolen: Å skape en bærekraftig fremtid

Kan vi oppnå et bærekraftig samfunn? Med flere åpne foredrag mellom 15. og 27. juni setter Bergen sommer-forskerskole fullt fokus på hvordan.

Polar bear
GLOBALE UTFORDRINGER. Dette er åttende året Bergens forskningsinstitusjoner organiserer den internasjonale sommer-forskerskolen med fokus på globale utfordringer. I år er det FNs nye bærekraftmål som får full oppmerksomhet.
Foto/ill.:
Anette Holmberg

Hovedinnhold

Mandag går startskuddet for en lang rekke åpne foredrag på årets sommer-forskerskole. Først ut er ingen andre enn UiBs Rektor Dag Rune Olsen som skal snakke om FNs nye bærekraftmål og hvordan de bør brukes til å fremme fremragende forskning og utdanning.

Allerede til helgen begynner PhD-kandidater fra hele verden å samle seg på Fantoft. I år mottar sommer-forskerskolen 68 ph.d.-studenter og 62 foredragsholder og forelesere fra 26 land. Dette er åttende året forskningsmiljøet i Bergen arrangerer internasjonal sommer-forskerskole med fokus på globale utfordringer - i år er det de nye tusenårsmålene som får full oppmerksomhet.

- Vi kan år presentere sju internasjonalt fremtredende foredragsholdere som tar opp temaer rundt bærekraft og fattigdomsbekjempelse fra ulike disipliner. Foredraget til tidligere Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen bør være av interesse for mange. Alle foredragene er selvfølgelig åpne for allmenheten, sier Hans Geir Aasmundsen. Han er akademisk koordinator for årets Bergen Summer Research School (BSRS).

Bjørn-Inge Larsen tar en gjennomgang av prosessen fra Millenium Development Goals (MDG) som trådte i kraft i 2000 til dagens Sustainable Development Goals (SDG). Evalueringen av MDG og debattene rundt hvordan verdenssamfunnet best skal kunne dra i samme retning for en bærekraftig fremtid blir sentrale i hans presentasjon.

Åpent for alle

- Nå må studenter, forskere og andre interesserte gripe anledningen til å bli oppdatert på det viktige arbeidet som nå blir gjort før bærekraftmålene skal vedtas i FNs generalforsamling i september, skyter Howaida Faisal Abdelrahman inn. Hun er administrativ koordinator for BSRS.

Samme dag skal Siri Gloppen gi et keynote-foredrag om hvordan lovgivning kan spille en rolle for et bærekraftig samfunn. Utover i uken vil Bron Taylor fra University of Florida vil ta for seg bærekraft fra et naturreligiøst perspektiv.

Michael Celia fra Princeton University ser på hvordan vi kan dekke vårt energibehov i fremtiden. David Hulme fra Manchester University vil fredag sammenlikne MDG sine åtte mål mot de langt mer omfattende bærekraftmålene.

I tillegg blir det paneldebatter på hvilke samfunnsendringer som er uunngåelige for en bærekraftig fremtid og hvordan vi kan få verden til å ta de nødvendige grepene.

- Vi håper folk vil gripe sjansen til å bli oppdatert på debattene om en bærekraftig fremtid og lære mer om FNs bærekraftmål. Dette er bare én del av sommer-forskerskole. I tillegg til de fem tematiske forskerkursene har vi også en rekke lukkede plenumsforedrag og debatter, fortelle Aasmundsen.

- I tillegg til alt dette faglige skal vi også ha my gøy, sier Abdelrahman. Det blir fester, mottakelse i Håkonshallen og ekskursjon til Lyngheisenteret.