Hjem
Forskerskole i klinisk psykologi og utviklingspsykologi
Ph.D Kurs (CDP) - Evaluering av psykososiale tiltak og behandling

Evaluering av psykososiale tiltak og behandling - med hovedvekt på randomiserte kontrollerte studier

Kurset arrangeres av Forskerskolen i klinisk psykologi og utviklingspsykologi i samarbeid med Klinisk institutt 1. Kurset vil ta for seg problemstillinger knyttet til metode, design og gjennomføring av evalueringsstudier av psykososiale behandlinger og intervensjoner.

Hovedinnhold

Ph.D Kurs: Evaluering av psykososiale tiltak og behandling - med hovedvekt på randomiserte kontrollerte studier

Kurset "Evaluering av psykososiale tiltak og behandling" arrangeres av Forskerskolen i klinisk psykologi og utviklingspsykologi ved Det Psykologiske Fakultet, i samarbeid med Klinisk institutt 1 ved Det Medisinske Fakultet.

Kurset vil fokusere på problemstillinger knyttet til metode, design og gjennomføring av evalueringsstudier av psykososiale behandlinger og intervensjoner, med hovedvekt på RCT. Kurset vil inkludere forelesninger, 8 timers egenaktivitet og skriving av en kort rapport. 

Deltakelse:

PhD kandidater fra CDP og fra Klinisk institutt 1 vil ha fortrinnsrett, men kurset er også åpen til andre PhD kandidater ved Universitetet i Bergen. 

Merk at det er obligatorisk oppmøte alle tre dager, og at dag 2 og 3 krever fysisk oppmøte. Kurset holdes på norsk.

Studiepoeng: 2 ECTS

Tid/sted:

Kurset holdes 1.desember, 5.desember og 6.desember, kl.9:00 til 16:00, med en lunsjpause innimellom. 

Dag 1: Digitalt/Online.

Dag 2: Årstadveien 17, Alrek Helseklynge - rom: 3F9 Hardbakka

Dag 3: Årstadveien 17, Alrek Helseklynge - rom: 3F9 Hardbakka

Forelesere:

Professor Emeritus Lars-Göran Öst (Stockholms universitet)

Førsteamanuensis Gro Janne Wergeland (Department of Clinical Medicine, UiB)

Førsteamanuensis Rolf Gjestad (Centre for Crisis Psychology, UiB)

Førsteamanuensis Yngvild Sørebø Danielsen (Department of Clinical Psychology, UiB)

Professor Bente Storm Mowatt Haugland (Department of Clinical Psychology, UiB).

Mer informasjon:

Mer informasjon og et detaljert program vil sendes ut etter påmeldingsfristen.