Hjem

Grieg forskerskole i interdisiplinære musikkstudier

Hovedinnhold

GRS LOGO

Sjå dei engelske sidene for meir informasjon om Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies og om aktiviteten ved forskarskulen.