Hjem

Grieg forskerskole i interdisiplinære musikkstudier

Hovedinnhold

Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies

Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies har blitt tildelt et 3-årig EU Erasmus+-stipend for prosjektet Music4Change: Transnational Cooperation in Interdisciplinary Research Education. Målet med prosjektet er å gjøre bærekraft til et kjerneelement i musikkforskning og utdanning, og vil tilby Ph.D-kandidater digitale læringsressurser, reiser til forskerskoler i Østerrike og Hellas, et innovativt profesjonelt mentorprogram og økte nettverksmuligheter med artister og forskere over hele Europa.

Les mer på Music4Change.eu

VÅRT FOKUS: INTERDISIPLINÆRT, GLOKALT, BÆREKRAFTIG

Narrative of the 3 key focuses 

 

VÅRE MÅL: FORSKERSTØTTE, INNOVASJON, SAMFUNN

Støtte for forskere tidlig i karrieren

Innovasjon i undervisning og læring Innovation in Teaching and Learning 

Samfunnsbetydning

 

 

VÅRT ARBEID: LÆRINGSRESSURSER OG NETTVERK

Kurs og læringsressurser

Nettverk

 

 

 

Se de engelske sidene for mer informasjon om Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies og om aktivitetene ved forskarskolen.