Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Presentasjoner fra forskerskolemøtene i samfunnsmedisin

Her vil du finne igjen presentasjonene fra møter i forskerskolen i samfunnsmedisin

Hovedinnhold

27.09.2019

22.02.2019

Writing a grant proposal v/ Ramune Midttveit

07.09.2018

Forskning på sårbare grupper v/ Kirsti Malterud

Informert samtykke v/ Bettina Husebø