Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Hovedveileder: Professor Guri Rørtveit
Medveileder: Senior forsker Knut-Arne Wensaas

Disputas: Torsdag 22. august 2019 kl. 12.15

Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel: “Long-term complications following an outbreak of giardiasis”

1. opponent: Universitetslektor Mikael Lilja, Umeå Universitet, Sverige

2. opponent: Ph.d. Margit Brottveit, Oslo Universitetssykehus

3. medlem av komiteen: Professor II Jan Gunnar Hatlebakk, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Erik Zakariassen

Åpent for alle interesserte

Sverre Litleskare
Foto/ill.:
Eirik Tranvåg