Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Ph.d utdanningen

Her finner du link til reglement, retningslinjer og skjema i forskerutdanningen ved MOFA (medisinsk-odontologisk fakultet)

Hovedinnhold

1. Informasjon, reglement og retningslinjer

Her finner du generell informasjon om PhD-utdanningen, samt reglement og retninglinjer for PhD-utdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

2. Forskerutdanningsløpet

Herunder: Opplæring, selve avhandlingen, fremdriftsrapportering, endring av veiledningsforhold, avbrudd av doktorgradsarbeidet, avslutningsfasen

3. Alle skjemaer og avtaler du trenger i forskerutdanningen.