Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Bibliotekskurs vår 2013

Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er gratis.

Hovedinnhold

Biblioteket tilbyr følgende gratis kurs i litteratursøking og referansehåndtering:
- PubMed & EMBASE
- Cochrane, Best Practice og UpToDate  
- Litteratursøkning i forhold til kunnskapsbasert praksis
- EndNote - nybegynnerkurs og oppfriskingskurs

Se kursporgram

Se andre typer kurs