Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag
INFORMASJON

Opplæring, formidling og permisjon

En opplysende gjennomgang av ph.d.-koordinator ved ISF, Eldbjørg Sanden Søvik.

Hovedinnhold