Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Veiledning til sammenstilling av Ph.d avhandling

Vedtatt i Programutvalget for forskerutdanningen 26.10.2011

Hovedinnhold

Se vedlegg.