Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Nyhetsarkiv for Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Sammendraget til ph.d-arbeider skal kjøres gjennom Ephorus.
En opplysende gjennomgang av ph.d.-koordinator ved ISF, Eldbjørg Sanden Søvik.
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er gratis.
Det medisinsk-odontologiske fakultet åpner nå opp for elektronisk innlevering av doktorgradsarbeidet.
Vedtatt i Programutvalget for forskerutdanningen 26.10.2011