Hjem
Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II)
WNGER II: PHD COURSE

Kvalitativ metasyntese for doktorgradskandidater og doktorgradsveiledere i WNGER II (kurset vil foregå på norsk)

Kursholder: Professor emerita Kirsti Malterud, UiB. Kurssted: Universitetet i Bergen (mer informasjon om kurssted kunngjøres senere). Dette kurset vil foregå på norsk og krever fysisk oppmøte ved UiB.

UiB

Hovedinnhold

Målet med dette kurset er å inrodusere doktorgradskandidater og ph.d-veiledere til kvalitativ metasynstese. 

Kursholder professor emerita Kirsti Malterud har meget lang erfaring med kvalitativ metasyntese og har publisert flere bøker og artikler om temaet. Hun vil fokusere på hvorfor kunnskapsoppsummeringer som kvalitativ metasyntese er viktig både av bærekraftige hensyn, for å styrke kunnskapsgrunnlaget innen fagområder, samt for å styrke kvalitativ forskning på et mer overordnet plan. 

Se emnebeskrivelsen under for mer informasjon om kurset.