Hjem
Den Nordiske Forskerskolen for Utdanningsforskning

Hovedinnhold

Den Nordiske forskerskolen for utdanningsforskning (tidligere WNGER II) ble grunnlagt av Rune Johan Krumsvik og offisielt åpnet 23. august 2018 for å styrke forskerutdanningen på tvers av 7 universitet og høgskoler på Vestlandet. Forskerskolen WNGER II's intensjon er at den skal være et godt supplement til de eksisterende ph.d-programmene på Vestlandet og derfor legger den opp til at stipendiater tar de doktorgradskursene som passer deres progresjon og ønsker. 

Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving. 

Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen og de opprinnelige partnerinstitusjoner var Universitetet i StavangerHøgskulen på VestlandetNLA HøgskolenVID Vitenskaplige Høgskole og Høgskulen i Volda. Universitetet i Agder ble assosiert medlem fra 1.5.2020.

Fra høsten 2023 har forskerskolen blitt utvidet fra 7 til 15 partnerinstitusjoner og blitt en nasjonal forskerskole, og består nå av vertsinstitusjonen Universitetet i Bergen og partnerinstitusjonene Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen, VID Vitenskapelige Høgskole, Høgskulen i Volda, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, Politihøgskolen, Høgskolen i Molde, OsloMet, Høgskolen i Østfold, Norges musikkhøgskole, Göteborgs universitet, Dronning Mauds Minne Høgskolen og Høyskolen Kristiania.