Hjem

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Hovedinnhold

gamut

Kontakt

Telefon: 995 34 628
EpostViggo.Kruger@uib.no

Adresse:
GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforskning
Universitetet i Bergen
Fakultet for kunst, musikk og design
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse:
Nina Griegs gate 4

Kort om GAMUT

Griegakademiets senter for musikkterapiforsking 

* er et tvillingssenter ved UiB og Norce.

* utvikler kunnskap om musikk og helse.

* samarbeider med kommuner og helseforetak.

* er internasjonalt orientert.

* gir ut to internasjonale tidsskrift.
 

De to fagmiljøene i tvillingssenteret har hver sin profil og utfyller hverandre. 
tvillingssenterets fellesside finner du informasjon om aktiviteter av særlig relevans for brukere, tjenesteytere og helseforskere.

Les mer:

Forskerskolen GRS- Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi

Informasjon til masterstudenter i musikkterapi

Informasjon til Ph.d. kandidater og stipendiater ved KMD

 

 

Musikkterapiforsking ved Griegakademiet
Musikkterapiforskerne ved Griegakademiet fokuserer i stor grad på humanistisk helseforsking (health humanities), med kvalitative studier og mixed methods, teoretisk forsking og kunstbasert forsking. Sammen med Norce har Universitetet i Bergen ambisjoner om å utvikle et internasjonalt profilert utdannings- og forskingsmiljø i musikkterapi.