Hjem

Senter for geobiologi

Senter for geobiologi er (CGB) av Norges Forskningsråd gitt status som senter for fremragende forskning. Det er organisert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) som et samarbeid mellom Institutt for geovitenskap og Institutt for biologi. Senteret har som mål å generere ny kunnskap omkring vulkanske og hydrotermale prosesser i dyphavet, liv i ekstreme miljøer, jordens tidlige utvikling og livets opprinnelse.

Se mer informasjon på våre engelske sider.

Nyheter

Senter for djuphavsforsking opna

Ein stor dag for norsk marin forsking, meiner klima- og miljøminister Vidar Helgesen då han opna K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning.

Nytt forskningssenter

I dybden på dyphavet

De minst utforska stedene på jordkloden skal undersøkes av UiBs nye forskningssenter.

Forskningsresultater

Urovekkende funn etter gruvedrift deponi i Jøssingfjorden

Selv 30 år etter at fjorden sist ble brukt, tyder ferske undersøkelser på at det nesten ikke er liv på bunnen av Jøssingfjorden i Sokndal.

Nyhet

Fem unge forskarar får millionar

Fem forskarar frå UiB mottek over 100 millioner kroner frå Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Målet er å legge til rette for forsking i verdsklasse.

Norsk havlaboratorium visning

UiB vil bli leder på marin forsking

Universitetet i Bergen (UiB) med bl.a. Senter for geobiologi og Havlaboratoriet har den største konsentrasjonen av marine forskingsmiljø i Europa.