Hjem
Geofysisk institutt
Doktorgrad i klima, meteorologi og oseanografi

Ph.d. ved Geofysisk institutt

Er du interessert i å ta en doktorgrad innen klima, meteorologi eller oseanografi? Geofysisk institutt har en stor forskningsaktivitet og utdanning av nye generasjoner forskere er blant våre viktigste samfunnsoppgaver. Vi søkere flere ganger i året etter nye kandidater til stilling som stipendiat (ph.d.-student).

Hovedinnhold

Som stipendiat blir du en del av forskerutdanningen (ph.d.-programmet) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Som ansatt stipendiat ved Geofysisk institutt blir du tatt opp etter søknad til Forskerutdanningsutvalget ved instituttet.

På denne siden finner du henvisninger til sider med informasjon om opptak, gjennomføring og avslutning, ledige stillinger og litt om hvordan det er å være stipendiat ved Geofysisk institutt.

Ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en normert tidsramme på tre år og omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå, samt en opplæringsdel. Som stipendiat ved instituttet får du ta del i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Instituttet har en stor aktivitet innen forskerutdanning. Sammen med Meteorologisk institutt og partnerne i Bjerknessenter for klimaforskning; Nansen senter for miljø og fjernmåling, Havforskningsinstitutet og NORCE er vi et sterkt forskningsmiljø. De fleste som tar en doktorgrad ved Geofysisk institutt er knyttet til forskningsprosjekter, hovedsakelig finansiert gjennom Norges forskningsråd og EU-prosjekter.