Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ph.d. ved GFI

Mens UiB som helhet har nesten ti ganger så mange masterstudenter som ph.d.-stipendiater, har Geofysisk institutt flere stipendiater enn masterstudenter.

Main content

Instituttet har en stor aktivitet innen forskerutdanning, med et gjennomsnitt på over to doktorgradsstipendiater per hele vitenskapelige stilling ved instituttet. Stipendiatene er i stor grad rekruttert fra andre læresteder, og over halvparten kommer fra utlandet. Ca. 90 prosent av stipendiatene er eksternt finansiert, de fleste gjennom forskningsråds- og EU-prosjekter.

Dette vitner om et sterkt fokus på forskning i instituttets daglige virksomhet, kombinert med styrke og evne til å hente inn ekstern finansiering. I samsvar med ambisjonene for UiB om å være et forskningsuniversitet, vil vi ha ambisjoner om et fortsatt høyt antall stipendiater. Dette bør være realistisk særlig siden vi trekker på sterke forskningsmiljø ved Nansensenteret, Bjerknessenteret og andre som gir grunnlag for aktive veiledningsmiljø og interessante avhandlinger knyttet til prosjektvirksomhet.

UiBs fellesside for forskerutdanning ved de ulike fakultetene finner du her.