Hjem
Geofysisk institutt

Phd ved GFI

Mens UiB som helhet har nesten ti ganger så mange masterstudenter som ph.d.-stipendiater, har Geofysisk institutt flere stipendiater enn masterstudenter.

GFIs ph.d.-forum på Finse i 2008
GFIs ph.d.-forum på Finse i 2008
Foto/ill.:
Ellen Viste

Instituttet har en stor aktivitet innen forskerutdanning, med et gjennomsnitt på over to doktorgradsstipendiater per hele vitenskapelige stilling ved instituttet. Stipendiatene er i stor grad rekruttert fra andre læresteder, og over halvparten kommer fra utlandet. Ca. 90 prosent av stipendiatene er eksternt finansiert, de fleste gjennom forskningsråds- og EU-prosjekter.

Dette vitner om et sterkt fokus på forskning i instituttets daglige virksomhet, kombinert med styrke og evne til å hente inn ekstern finansiering. I samsvar med ambisjonene for UiB om å være et forskningsuniversitet, vil vi ha ambisjoner om et fortsatt høyt antall stipendiater. Dette bør være realistisk særlig siden vi trekker på sterke forskningsmiljø ved Nansensenteret, Bjerknessenteret og andre som gir grunnlag for aktive veiledningsmiljø og interessante avhandlinger knyttet til prosjektvirksomhet.

UiBs fellesside for forskerutdanning ved de ulike instituttene finner du her.