Hjem
Geofysisk institutt

Helse , miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidet med Helse-, Miljø- og Sikkerhet (HMS) ved Geofysisk institutt har som målsetting å skape en god og trygg arbeidsplass der ansatte og studenter trives i et godt faglig og sosialt miljø. Arbeidsmiljøet skal stimulere til god forskning og undervisning, være inkluderende og være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar. Vi skal arbeide for å unngå arbeidsulykker (spesielt ved tokt- og feltarbeid) og at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom.